english
English
espanol
Espanol
polski
Polski
 

Automatyzacja linii produkcyjnych kabin na zlecenie

Na lewo widoczna jest pierwsza z wielu podobnych linii produkcyjnych, wybudowanuch przez MLS Systems, do wytwarzania ścianek tylnych i dolnych, które używane są w produkcji szafek do lodówek. Ten system wykonuje operacje: fałdowania, nacinania krawędzi, wybijania otworów, zakuwania nitów i składania krawędzi na tylnej płycie przed połączeniem jej z szafką.

Ta wielostanowiskowa linia wykonuje wiele operacji przy produkcji tylnych ścianek szafek do lodówek. Kartony surowej blachy chwytane są ze stosu i układane na przenośniku, który blachę o grubości 0,43mm przenosi przez różne stanowiska procesu produkcyjnego. Kartony blachy przenoszone są od stanowiska do stanowiska przez przenośnik z napędem hypocykloidalnym umożliwiającym przenoszenie płyt na dystansie 1,83m w ciągu 1,8 sekundy.


To stanowisko pracy wykorzystuje praseę z czterema słupkami do wykonaywania opercji zakuwania nitów i fałdowania.

Na tym zdjeciu widoczne jest stanowisko przenośnika z rejestrem, który współpracując z zestawem chwytającym i układającym dołącza płytę wzmacniającą do tylnej tablicy. MLS Systems wykorzystał operację połączenia metali, która wykonuje wielokrotne połączenie ściskane na obrysie powierzchni części. MLS Systems wykorzystał tę metodę, ponieważ była ona preferowana przez klienta. 

 

Te dwa stanowiska pobierania materiału ze stosu, na lewo, posiadają przenośnik suwnicowy, gdzie palety z kartonami surowej blachy, ważące setki kilogramów, mogą być przetrzymywane przed przepuszczeniem ich przez system. Puste palety są później zabierane ze stanowiska przez przenośnik łańcuchowy i układane pionowo do przepłyu linii.


Widok końca linii z tyłu.

Pokazany na lewo, jeden z wielu przenośników rejestrujących, jest odpowiedzialny za dostarczanie części do linii głównej. Te przenośniki posiadają gniazdo umieszczania części i są ładowane ręcznie przez operatora. Wszystkie urządzenia są dobrze osłaniane, a specjalnie w miejscach gdzie jest ingerencja operatora.

Ten widok, wewnątrz jednego ze stanowisk wybijania otworów, pokazuje płytę dociskową o działaniu górnym w prasie z czterema słupkami, trzema szynami i z narzędziami pomocniczymi, głównego systemu przenoszenia, która kierowana jest przez wiązkę krzywek. W tym systemie , plyta o wymiarach 91,5cmx274,5cm przenoszona jest na dystansie 183,5cm w ciągu około 1,8 sekundy, pomagając osiągnąć cykl rodukcyjny linii 12-tu sekund.


Na tym stanowisku wsporniki wzmacniające są dołączane do tablicy.


Jeden z wielu przenośników rejestrujących w linii.


Widok zaprezentowany na lewo, pokazuje jedno ze stanowisk fałdowania o działaniu górnym i szafkę sterowniczą operatora z ekranem, używaną do diagnozowania maszyny przez operatorów i techników obsługujących linię.


Widok z góry części dolnej, jednej z sekcji linii głównej.


Widok dwóch przenośników rejestrujących w linii produkcyjnej.

Jednym z pierwszoplanowych wymagań projektu tej linii z kabiną, było dopasowanie jej do systemu produkcyjnego istniejącej już linii głównej. To oznaczało zdemontowanie starego systemu przed zainstalowaniem nowej linii w jego miejsce. Zdemontowanie starych i zaistalowanie nowych urządzeń oraz przywrócenie linii pełnej zdolności prodykcyjnej, miało być wykonane w okresie krótszym niż 4 dni, podczas planowanej przerwy w produkcji.

Ta linia została zaprojektowana z cyklem produkcyjnym 8,5 sekundy, jak również z rekordem jakości produkcji i czasem wykorzystania sprzętu.

  

Po opuszczeniu linii produkcyjnej, produkt jest przenoszony na drugi poziom przenośnika podwieszonego w hali klienta. Tutaj możesz zobaczyć zsuwnię części wychodzących z linii zamontowaną tymczasowo w hali MLS Systems, tak by można było dokonać symulacji produkcji i przeprowadzić testy przed wysyłką i zainstalowaniem w hali klienta.

Osłona blokująca została zainstalowana dookoła linii. Na życzenie klienta osłona została ulokowana z dala od urządzeń, co pozwala łatwo wejść do środka personelowi upoważnionemu i konserwacji urządzeń.

Widok sekcji podającej linii z kabiną.


Ten widok pokazuje narzędzia UHMW Polyethylene zamontowane na dwuszynowym przenośniku czółenkowym i wiązkę krzywek kierujących Camrol. Ten system wykorzystuje rejestrator napędzany krzywkami do przenoszenia części pomiędzy stacjami. Części przenoszone są na odległość około 1,5m w ciągu 1,2 sekundy.


Ten widok pokazuje sekcję przenośnika łącznikowego pomiędzy prasą do tłoczenia a przenośnikiem w linii głównej. Przenośnik łańcuchowy z rolkami plastykowymi, przenoszący górną częścią łańcucha, był preferowany przez klienta ze względu na jego właściwości: trwałość, nie pozostawia śladów na przenoszonej części.


Sekcja linii składająca szafkę w kształcie ,,U”, pokazana na tym widoku, otrzymuje surowe płyty z przenośnika linii głównej, następnie ściska je i składa do kształtu skrzynki, przed zgrzaniem rogów w celu zabezpieczenia kształtu.


Ten przenośnik rejestrujący ładowany jest ręcznie i jest zintegrowany z systemem przenoszenia płyt górą pomiędzy 4-ma stanowiskami, i który automatycznie podaje płyty do linii głównej. Nasz klient czuje, że otrzymał dobrą równowagę pomiędzy automatycznym i ręcznym sterowaniem linii.

Ten widok pokazyje system bramowy przenoszenia płyt z napędem elektrycznym opartym na przekształtnikach prądu zmiennego, który podaje płyty do linii głównej. Ten czterostanowiskowy system przenoszenia zawiera również operację wyginania płyty, przed przyłączeniem jej do szafki na linii głównej. Niezawodny system próżniowy został wprowadzony dla zapewnienia pewnego podtrzymywania i umiejscowienia płyty do procesu zgrzewania.


Ten widok pokazuje małe staniwisko do chwytania, umiejscawiania i ładowania wsporników od góry. Wsporniki wyciągane są z przenośnika gromadzącego je i umiejscawiane na szafkach, na linii głównej, gdzie są zgrzewane w odpowiednich miejscach.