english
English
espanol
Espanol
polski
Polski
 Maszyny typu Feldmann i elastyczne systemy do wykonywania prefabrykatów z blach cienkich


Metody zginania
 

 

Wykonanie fałdy z ostrym promieniem, zapewnia najbardziej ostre wygięcie bez pozostawienia śladów i rys na materiale. Czopy czołowe pkazane są na rysunku. Sposoby wykonania zgięć są następujące: belka do belki lub belka do belki z wykonaniem zakładki.

 

Do wykonania fałdy o dużym promieniu używany jest ten sam czop i punkt obrotowy jak do prostego wykonania fałdy, ale dołączona jest matryca z odpowiednim promieniem żeby wykonać zaokrąglone wygięcie. Zalecane jes to przy używaniu materiałów płaskich. W innych przypadkach, jeśli część wyginana ma krawędź z kołnierzem, musi być przycinana przy linii wykonywania zgięcia.

 

Wyginanie po stycznej – narzędzie z promieniowym mechanizmem zębatkowym używa płytę ślizgową na styku z wyginanym materiałem w celu zapobieżenia powstaniu rys i uszkodzeń podczas procesu formowania. Wyginanie w punkcie styczności czyni go równomiernym i jest idealne do części z wykonanymi już kołnierzemi, które muszą być wyprostowane lub sprasowane.

 

Fałdy i zakładki typu ,,Z” – przyrząd zginający wykonuje wygięcie do kąta prostego, a nstępnie takie samo wygięcie w przeciwną stronę. To oprzyrządowanie łączy proces wyginania fałdy z tradycyjnym procesem tłoczenia zakładki.

 

Fałdy i zakładki typu ,,C” – przyrząd zginający wykonuje wygięcie do kąta prostego, a następnie wykonuje drugie wygięcie, kształtujące zakładkę, w poprzek górnej części oprzyrządowania. To oprzyrządowanie łączy proces wyginania fałdy z trdycyjnym procesem tłoczenia zakładki.

 

Oprzyrzadowanie do wykonywania fałdy sposobem belka na belce wykonuje dwa wygięcia w tym samym cyklu produkcyjnym, poprzez ruch lącznika kolankowego osadzonego na zawiasie i korespondujacego z nim narzędzia. Zwykle przeznaczone do materiałów z powłoką.

 

Feldmann - Do góry

 

Maszyny do formowania z dwoma głowicami

Pomysł wyginania cienkich blach sposobem zaciśnij a następnie kształtuj nie jest nowy. Rozwinięta na początku XX wieku, metoda ta była stosowana w obrabiarkach do wykonywania wygięć o różnych parametrach.

Firma FELDMANN rozwinęła tę metodę w celu sprostania wysokim wymaganiom stawianym przy formowaniu i wyginaniu cienkich blach, w jej maszynach z dwoma głowicami.

Karton cienkiej blachy wkładany jest do maszyny i ustawiany zgodnie z systenem pomiarowym, ręcznie lub automatycznie.

W czasie wykonywania cyklu pracy przez maszynę, jedna lub więcej głowic obniża się zaciskając karton blachy naprzeciwko dolnej matrycy. Następnie belka z oprzyrządowaniem porusza się do góry formując blachę dookoła matrycy.

Ręce operatora nie dotykają ani nie przytrzymują materiału podczas cyklu wyginania, rezultat jest pewny a części dokładne .

Metoda zaciskaj i formuj wyginania i formowania cienkich blach jest wdrożona w wielu maszynach zaprojektowanych i wybudowanych przez firmę FELDMANN. Giętarka z dwoma głowicami, giętarka sekwencyjna lub giętarka liniowa są zwykle maszynam specyficznymi, również maszyny ze specjalnym osprzętem mogą być zaprojektowane zgodnie z Twoim życzeniem.

System z dwoma gowicami jest niedościgniony w konstruowaniu maszyn do wytwarzania części zwijanych, skrzynek i w kształcie litery ,,U”. System ten jest specjalnie dostosowany do formowania dużej ilości części z minimalnym czasem przezbrajania.

Standardowa maszyna posiada dwie głowice. Jedna może być zamontowana na stałe a druga może być ustawiana w ależności od szerokości zgięcia, obie głowice mogą być zainstalowane na stale w przypadku stałej szerokości lub obie głowice mogą być regulowane, w zależności od ich zastosowania. Regulacja głowic może byc ręczna, półautomatyczna lub sterowana serwomechanizmem.

System z dwoma gowicami – elastyczność i wszechstronność
Maszyna z dwoma głowicami do wyginania metodą zaciskaj i formuj jest podstawową maszyną o wysokiej elastyczności i wszechstronności pod każdym względem, w zależności od zastosowań.

PRZEZBROJENIE – wymiana narzędzi z jdnego wymiaru części na inny może być dokonana ręcznie lub półautomatycznie. Typowe przezbrojenie, obejmujące wymianę narzędzi i przyrządów pomiarwych, odbywa się w ciągu 10-15 minut. W maszynie z regulowaną głowicą, zmiana szerokości może być dokonana w czasie krótszym niż jedna minuta.

PRZENOSZENIE MATERIAŁU – stos kartonów blachy może wkładany do maszyny lub z niej usuwany ręcznie, półautomatycznie z asystą lub za pomocą urządzenia do automatycznego przenoszenia materiałów.

0PRZYRZĄDOWANIE – większość maszyn jest wyposażona w narzędzia składane, które można dostosować do różnych wielkości wygięć, grubości mteriału i ukształtowania wygięć.

SPOSOBY STEROWANIA – od sterowania ręcznego do sterowania serwomotorami, które z kolei sterowane są przez computer.

Różnorodność – maszyny z dwoma głowicami używane są jako maszyny stojące pojedyńczo, jako część składowa celki roboczej lub jako część automatycznej linii produkcyjnej.


WSZYSTKIE MASZYNY – używają sprawdzoną metodę zaciśnij i formuj do wytwarzania elementów złożonych z dużą dokładnością.

PARAMETRY MASZYN Z DWOMA GŁOWICAMI
 
WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DO 500 SZTUK
(JEDEN OPERATOR)
DŁUGOŚĆ WYGIĘCIA 30,5cm – 122cm
REGULACJA POMIĘDZY MIEJSCAMI WYGIĘĆ 25,4cm – 152,4cm *
ZAKRES GRUBOŚCI MATERIAŁU OD NR 26 DO NR 16. * *
PROMIEŃ WEWNĘTRZNY WYGIĘCIA RÓWNY GRUBOŚCI MATERIAŁU I WIĘKSZY. W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU
 
 *   Odległość pomiędzy wygięciami jest w istocie nieograniczona, opierając się na praktyce.
 
 * * Maszyny normalnie nie są przystosowane do tej szerokośći zakresu - maszyny są budowane do pewnej grupy grubości


FORMOWANIE
FORMOWANIE SEKWENCYJE (zdjęcie na prawo, zdjęcie w powiększeniu). Maszyna do formowania sekwencyjnego ma cztery głowice zamontowane na jednej podstawie. W zależności od przeznaczenia, dodatkowe głowice mogą byc dołączone. Najważniejszą zaletą formowania sekwencyjnego jest to , że część jest usadawiana raz w maszynie w celu wykonania wszystkich operacji wyginania. Podczas normalnej sekwencji zginania, najpierw pracują dwie głowice zewnętrzne a po nich dwie wewnętrzne. Giętarka sekwencyjna wykonuje wiele wygięć w sposób automatyczny lub półautomatyczny w celu kompletnego uformowania części w czasie jednego cyklu pracy maszyny. Giętarka sekwencyjna jest idealna do wykonywania długich serii tej samej części. Łatwo ustawiana, maszyna może wyrabiać duże ilości części przy jednej lub wielu zmianach średnicy. Maszyna może być użyta jako jedno stanowisko robocze lub w linii produkcyjnej.

GIĘTARKA LINIOWA (zdjęcie na prawo, zdjęcie w powiększeniu) Chociaż giętarka liniowa wykorzystuje tę samą metodę, zaciśnij i formuj, w czasie cyklu wyginania, to jej zastosowanie jest inne niż maszyny z dwoma głowicami. Giętarka liniowa używana jest do formowania dłygich części, ogólnie o płytkim przekroju poprzecznym. Maszyna poz wala na przenoszenie części w linii, dlatego nadaje się do systemów zautomatyzowanych.

KONSTRUKCJA ŁUSKOWO-MAŁZOWA (zdjęcie na prawo, zdjęcie w powiększeniu) Konstrukcja łuskowo-małżowa jest odmianą maszyny z dwoma głowicami, stosująca metodę ściskaj i formuj do zginania cienkich blach. Giętarka ta używana jest do zginania pod kątem prostym części o długości do 152,4cm. Giętarka łuskowo-małżowa jest również dostępna jako giętarka sekwencyjna, która może formować części kompletnie na pojedyńczym stanowisku roboczym w jednym cyklu.

OPRZYRZĄDOWANIE

(schematy powyżej, schematy w powiększeniu) Na jednym zawiasie (pokazane powyżej), oprzyrządowanie składane do wyginania pod kątem prostym o ostrym promieniu, z palcem na zawiasie do przytrzymywania części i łatwym wycofywaniem narzędzia. W kształcie równoległoboku na zawiasie (pokazane powyżej), oprzyrządowanie składane do wyginania pod kątem prostym o ostrym promieniu do dwóch wygięć. Palec w kształcie równoległoboku na zawiasie umożliwia pełne przytrzymanie części w narożu. Użycie narzędzi z dwoma równoległobokami (matryca na zawiasie i palec na zawiasie) pozwala na szybkie usuwanie narzędzi.

Feldmann - Do góry

 

 

Maszyna typy CNC/Versaform

Centrum formowania precyzyjnego typu Feldmann


MODEL VF 36/10 DANE TECHNICZNE (zdjęcie na prawo,zdjęcie w powiększeniu)
• Długość zgięcia, maksimum – 915mm
• Długość części, maksimum- 3050mm
• Grubość materiału, maksimum – 1,5mm, fakultatywny-do numeru 10
• Minimalna obwoluta 254mmx254mm
• Czas wykonania cyklu osadzenia i uformowania – 6 sekund
• Do 6 wygięć w jednej części
• Pojemność programu – 200 części

JEDNOOSIOWE CENTRUM FORMOWANIA DO:
• Obwolut
• Zawijaczy
• Obudów
• Skrzynek
• Kształtów ,,Ú”
• Kształtów ,,L”
• Zbiorników


ZAKRES:
• Przewidywana jakość
• Zmniejszenie robocizny
• Wyeliminowanie operatorów
• Zmniejszenie lub wyeliminowanie operacji z użyciem hamulca
• Zmniejszenie kosztów wyposażenia i zgrzewania
• Łatwe przenoszenie części


Typowe sekwencje wykonywania części przy użyciu maszyny CNC/VERSAFORM (zdjęcia w powiększeniu)
Typowa obudowa z czterema zgięciami jest wykonywany w ciągu 30-40 sekund.

 

Maszyny do formowania i wyginania (zdjęciach niektórych poniżej)


Maszyny do formowania i wyginania są projektowane w różnych konfiguracjach z dostosowaniem ich do produkcji części o szerokim zakresie wymiarów i grubości materiału.

Forming & Bending Machine samples
zdjęcia w powiększeniu

OSPRZĘT jest projektowany z zastosowaniem do specyficznego wyginania części o specyficznych wymiarach, ogólnie jako narzędzia jednostkowe do produkcji o wysokiej przepustowosci.

MASZYNY Z DWOMA GŁOWICAMI są osiągalne do szerokiego zakresu wymiarów i grubości materiału. Posiadając dwa zespoły, jeden zamocowany na stałe a drugi nastawny, maszyny są generalnie używane do formowania takich samych lub spokrewnionych części. Ten typ maszyny jest użyteczny do produkcji takich części jak: płaty poszycia, części w kształcie ,,U” i kompletnie zwijanych.

GIĘTARKI SEKWENCYJNE TYPU FELDMANN posiadają trzy albo więcej zespoły nastawne, które dokonują wygięcie w kształcie ,,U” i krawędzi z fałdą w czasie jednej operacji. Te maszyny są często używane do produkcji części do kabin z obwolutą. Wszystkie maszyny typu FELDMANN mogą być wyposażone w oprzyrządowanie do wykonywania jednego lub wielu wygięć pod kątem prostym, z ostrym lub dużym promieniem.

MASZYN SPECJALNE są budowane do wykonywania unikalnych kształtów. Na przykład giętarka dotykowo-krawędziowa wytwarza kołpaki nadpaleniskowe wykorzystując technikę wielokrotnego formowania do kompletnego wykonania przekroju w czasie jednego cyklu pracy maszyny.

MATERIAŁY, które mogą być używane w procesie formowania: stal miękka, stal nierdzewna i surowe materiały wstępnie powleczone.
MASZYNY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA DO WYTWARZANIA KOŁPAKÓW NADPALENISKOWYCH

Feldmann - Do góry

 

STANOWISKO ROBOCZE Z WIELOMA MASZYNAMI I CELKI ROBOCZE

Stanowiska robocze z wieloma maszynami i celki robocze dokonują wygięć różnych konfiguracji z precyzją i z minimalnym przenoszeniem materiałów. Maszyny współpracują ze sobą tak, aby jak największa ich ilość miała szansę pracować jednocześnie, lub jako indywdualna celka formująca, lub jako celka wybijająca otwory i nacinająca karby.

WYPOSAŻENIE DO WYBIJANIA OTWORÓW I NACINANIA KRAWĘDZI jest załączone do celki roboczej lub do systemu. Projekty obejmują zestawy do wybijania otworów lub systemy z ramą typu ,,C” używane do obrzeżnego wybijania otworów i nacinania karbów. Zespoły mostowe lub prasowe używane są do wykonywania dziur w blachach średniej grubosci i narzędziami tnącymi duże powierzchnie. System pras typu Feldmann może być zaprojektowany w systemie sterowania nautomatycznego, półautomatycznego lub ręcznego.

WYPOSAŻENIE DO PRZENOSZENIA MATERIAŁÓW jest zaprojektowane do sterowania częścią od jednej operacji do drugiej. Projekt zawiera następujące elementy do sterowania częściami w procesie produkcyjnym: urządzenie do składowania w stos i pobierania ze stosu surowych kartonów blaszanych, przenośniki wałkowe, pasowe, belki przenośne, itd. Każdy proces projektowany jest z dostosowaniem go do potrzeb.

MIKROPROCESORY asystują przy kontroli operacji wybijania ,formowania iprzenoszenia.

Mikroprocesory używane w maszynach typu FELDMANN upraszczają konserwację i przezbrajanie maszyn do wykonywania różnych operacji.

Work Cell - Two dual head forming machines, Single operator.

CELKA PRODUKCYJNA(zdjęcie na lewo) – dwie maszyny z dwoma głowicami każda są połączone w jednej celce do końcowego formowania różnych tablic ze wstępnie wydziurkowanego syrowego materiału.
 

CELKA ROBOCZA STEROWANA PÓŁAUTOMATYCZNIE(zdjęcie na dole) – dwie maszyny z dwoma głowicami każda wraz z sespołem do wybijania dziur. Wytwarza części poszycia z surowego materiału. Typowa wielkość produkcji to 300 części na godzinę z obsługą jednego operatora.

PRASY Z RAMĄ TYPU,,C” są montowane w zespołach do wybijania dziur z regulacją w osiach ,,x” i ,,y”. Zestawy matryc ulokowane są w ramie dla łatwego przezbrojenia lub konserwacji.


zdjęcia w powiększeniu

 

Feldmann - Do góry