english
English
espanol
Espanol
polski
Polski
 

Połączenia Mechaniczne – Systemy Połączeń

Systemy i urządzenia do połączeń zaciskowych i za pomocą obróbki plastycznej

Ta maszyna, z jednym stanowiskiem roboczym, wykonuje połączenie zaciskowe zawijając kołnierz dookoła obwodu części. Maszyna wykonuje również obróbkę plastyczną jako operację wtórną.
 

Na tym stanowisku, rurki skraplacza i zestaw wsporników są zaciskane w ustalonym położeniu.


Ta prasa obróbki plastycznej bolców zawiasów, wykorzystuje stół podziałowy czterostanowiskowy i miskowe podawanie części do montażu sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Nitowanie

Maszyna powyżej zawiera rozwiązanie typu rynienkowego, które zostało zintegrowane z istniejącą linią produkcyjną u klienta. Ta maszyna posiada również miseczkowy podajnik nitów do stanowiska typu orbitowego, na którym dołącza się element rozdzielający do kabiny lodówki.

 

Połączenia kształtowe / Urządzenia do połączeń kształtowych

Ta maszyna do połączeń kształtowych, o nacisku 30 ton, zaciska tuleje dookoła zespołu czopów zanurzonych w glikolu etylenowym, przy produkcji części samochodowych.

Tog-L-Loc

MLS Systems unowocześnił linię produkcyjną kabin lodówek, gdzie połączenia zgrzewane zostały zastąpione połączeniami lancowymi typu BTM. Spośród wielu unowocześnień jakie wykonuje MLS Systems, to unowocześnienie zostało wykonane podczas świątecznej przerwy w produkcji. Części składowe przetestowano dokładnie w naszej hali producyjnej a nstępnie przewieziono z powrotem do hali klienta.
 

Maszyna powyżej zawiera stół podziałowy z czterema stanowiskami gdzie części samochdowe są podawane ręcznie i wkładane w odpowiednie miejsce. MLS Systems wybudował wiele maszyn z wykorzystaniem operacji ściskania do połączeń części metalowych, taką jak np.palikowanie.
 

 

Połącczenia typu TOX

MLS System zaprojektował wiele maszyn, które wykonują operację nitowania, jak ta pokazana powyżej, która wykonuje połączenia typu TOX na górnych płytach kuchenek z piecem. Ta maszyna wykonuje około 12 operacji połaczeń typu TOX w ciągu 9 sekund, przyłaczając wsporniki usztywniające w rogach i w części dolnej.

MLS Systems zaprojektował wiele maszyn, które wykonują operację nitowania, jak ta pokazana powyżej, która wykonuje połączenia typu TOX w zespole wentylacyjnym. Ta maszyna wykonuje około 18 operacji połączeń typu TOX w ciągu 8,5 sekundy w zespole wentylacyjnym.